Zajęcia indywidualne na wszystkich poziomach, 
przygotowanie do zajęć szkolnych, przygotowanie do egzaminów, 
przygotowanie do matury podstawowej i rozszerzonej.