platforma elearning

Nie czekaj, pozwól swojemu dziecku
bawić się po angielsku, a zobaczysz,
jak opłacalna była to inwestycja

Kontakt


Pokaż AKCENT Szkoła Języków Obcych na większej mapie


Chcesz się zapisać?

 
ul. Ogrodowa 14, 22-460 Szczebrzeszyn

ul. T. Kościuszki 4 , 22-440 Krasnobród

ul. Rynek 34, 23-440 Frampol

zajęcia e-learnigowe

z każdego miejsca w kraju czy z zagranicy

Skontaktuj się:

SKYPE:

  • Akcentschool

TELEFON

  •  606 209 737

E-MAIL:


NR KONTA BANKOWEGO: 16 1160 2202 0000 0002 8574 9227

Jeżeli mają Państwo pytania, zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,
Klienci Szkoły Języków Obcych AKCENT


Już 25 maja zacznie obowiązywać w naszym kraju Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, czyli tzw. RODO.
Jednym z wymogów RODO [Art. 13] jest poinformowanie Państwa o tym, w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane, kto jest ich administratorem i jakie prawa z tego tytułu Państwu przysługują.
Prosimy pamiętać, że w związku z wdrożeniem RODO nie muszą Państwo przekazywać nam żadnych dodatkowych informacji. .
Serdecznie dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym dokumentem oraz korzystanie z naszych usług.

Z poważaniem,
Zespół AKCENT Szkoła Języków Obcych
www.akcentschool.pl


Obowiązek informacyjny
(na podstawie art. 13 RODO)
Przeczytajcie Państwo uważnie poniższe informacje. Dowiecie się w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w naszej szkole.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Pamiętajcie, że podanie przez Państwa dane osobowe są dobrowolne, że są warunkiem zawarcia umowy oraz wynika z przepisów prawa, w tym m.in. prawa podatkowego. Jeśli nie zgadzacie się Państwo na podanie danych możemy odmówić zawarcia umowy, lub dochodzić ewentualnych roszczeń.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Szkoła Języków Obcych AKCENT, ul. Ogrodowa 14, 22-460 Szczebrzeszyn, NIP 922-104-48-97, REGON 365287390

Jak mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych?
We wszelkich sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw wynikających z obowiązku ich ochrony możesz się z nami skontaktować przez formularz kontaktowy na stronie akcent@akcentschool.pl, e-mail akcentschool.pl; lub pisemnie na adres szkoły..

Jakie dane przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych. Podanie tych danych jest konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy:
a) Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego
c) Elektroniczne dane identyfikacyjne: login, adres email, IP, wersja przeglądarki, rodzaj używanego urządzenia
f) Poziom zaawansowania znajomości języka obcego, wiedzy z matematyki czy języka polskiego

Jakie są cele i podstawy przetwarzania?
Zgodnie z ustalonymi przez nas czynnościami przetwarzania, przetwarzamy Państwa dane:
- w celu przedstawienia naszej oferty na podstawie Państwa zgody (podstawa z art.6 ust.1 lit. a RODO);
- w celu zawarcia umowy na świadczenie usług: kursu języka obcego, matematyki czy języka polskiego na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- w celach analitycznych, tj. doboru odpowiedniego kursu językowego do Państwa potrzeb i potrzeb Państwa dzieci oraz Państwa poziomu wiedzy;
- w celu optymalizacji naszych usług na podstawie Państwa uwag na ich temat, (podstawa z art.6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu marketingu bezpośredniego, reklamy na FB, na stronie internetowej.
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Komu powierzamy Twoje dane osobowe?
Państwa dane osobowe udostępniamy wyłącznie naszym pracownikom, czyli osobom, z którymi współpracujemy. Państwa dane są przetwarzane wyłącznie w uzgodnionym z nami zakresie. Nasi podwykonawcy to firma księgowa i lektorzy.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
1. Dane, które otrzymaliśmy w celu przedstawienia oferty i zawarcia umowy zostaną usunięte z końcem roku szkolnego.
2. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy i wykonaniem jej zapisów przetwarzamy do 5 lat do końca okresu wynikającego z przepisów prawa określającego okres przechowywania danych osobowych, np. przepisy podatkowe.
3. Dane związane z Państwa lub Państwa dzieci poziomem zaawansowania oraz postępami w wykupionym przez Państwa kursie językowym, matematyki czy języka polskiego przechowujemy do końca roku szkolnego.

Jakie są Państwa prawa?
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
a) Prawo dostępu do Państwa danych
b) Prawo otrzymania kopii Państwa danych
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
W dowolnej chwili możecie Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeśli stwierdzicie Państwo, że:
- Państwa dane są nieprawidłowe
- nie mamy prawa do przetwarzania Państwa danych
- nie mamy już potrzeby przetwarzania Państwa danych lub jeśli wnieśliście Państwo sprzeciw, możecie zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych.
d) Prawo do sprostowania swoich danych.
e) Prawo do usunięcia danych.
Jeśli stwierdzicie Państwo, że nie mamy prawa do przetwarzania Państwa danych osobowych, możecie Państwo w każdej chwili zażądać od nas ich usunięcia.
f) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
Jeżeli wniesiecie Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Państwa danych w tych celach, zaprzestaniemy przesyłania naszych ofert.
g) Prawo sprzeciwu w szczególnej sytuacji.
W sytuacjach szczególnych, prawnie uzasadnionych, macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
h) Prawo do przenoszenia danych.
Macie Państwo prawo do:
- otrzymania od nas swoich danych w powszechnie używanym formacie
- zlecenia nam bezpośredniego przesłania danych do innego podmiotu.
i) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku stwierdzenia, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć odpowiednią skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dawniej: GIODO] lub innego właściwego organu nadzorczego.
j) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W każdej chwili możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.